בקה

ללבוש כובע ולהתלבש בחלומך, מעיד שאתה עובר לרמה גבוהה יותר בחייך. אתה מוכן להמשיך לשלב הבא.