שבץ

אם אתה רואה מבנים שונים בחלום, איך החלום מציין את הפחדים שלך מדברים שלא ידועים לך.