ברכה

החלום על ברכה מסמל קבלה על ידי אחרים או הכרה בצמיחתם, בהתקדמותם ובהבנתם. מרגיש חופשי להתקדם במאמץ מסוים. אחרים מאשרים את מעשיהם. לחילופין, ברכה עשויה לשקף את קבלתך העצמית או את האישור העצמי שלך לבעיה. החלום של ברכה קדושה יכול לייצג מידה גבוהה של קבלה או אישור. סליחה מוחלטת, אתה מרגיש או מבקש שיהיה לך.