עגל

לראות עגל בחלום, זה כמו סימן למצב של בגרות או לא גדל לחלוטין. העגל מעיד גם על חוסר ניסיון, ידע או מיומנות. האם אתה לא מנוסה? אז אתה צריך לפתח מיומנויות ויכולות מסוימות.