עַצלוּת

אם אתה חולם לראות עצלן או להיות כזה, הוא מראה מאפיינים עומדים של אישיותך. עליכם לחבר את עצמכם ולעשות משהו מועיל, כי קיפאון ועצלות יובילו לשפלות.