צפצוף

כאשר החולם רואה צפצוף בחלומו, עליו לחפש את המשמעות של החלום על הביפר.