בלוגים

החלום על בלוג מסמל תיאור אישי של מצב. זה יכול להיות גם ייצוג של שיתוף נתונים או דעות אישיות.