נִימוּס

לראות אנשים, עם התנהגות חברתית מנומסת או מסודרת, פירושו חזרה נעימה וחיובית, שלדעתם הייתה מצב עצוב. לראות אנשים לא ממושמעים, מציין כי סכסוכים ואי הסכמות עם מקורב או חבר צוות יובילו לכישלון בביצוע המשימה העומדת בפניך.