כִּיס

לחלום ולראות כיס, כשאתה חולם, הוא סימן מוזר לחלום שלך. שלט זה מציין כישרונות נסתרים וכישורים לא מפותחים. לא השתמשת בכוחות שלך במלוא הפוטנציאל.