כבאים

ראיית לוחם אש בחלום פירושה שאתה משלב את הרעיונות והרגשות שלך מהתת מודע לרמה המודעת. חלום על אש קרב מעיד על התפתחות וחשיפת האגו הגבוה ביותר שלו. בנוסף יתכן ואתה חווה תקופה של לידה מחדש, טיהור רוח וטיהור מוחך.