בְּלִיעָה

לבלוע משהו שאדם לועס בחלום פירושו חובות, או אספנים הדורשים את כספם. לבלוע אבק או חול בחלום פירושו עוני, לתת למישהו מבט אזהרה, חמדנות, או שזה יכול להיות שוחד למישהו בסמכות. (ראה גם לעיסה | אוכל)