זָנָב

להחזיק זנב בחלום פירושו להיות מעקב אחר אנשים או סטודנטים.