מנדנדלף

(צ'נדלר שעווה) בחלום, המנדנד מייצג חגיגות, שמחה, אושר, מוות, מחלה, הדרכה, ידע, תשוקה או בכי.