בּוּרְסְקִי

(מפעל למות עור) לבורסקאות בחלום יש פירוש זהה לזה של בית מטבחיים. זה גם מייצג בית ספר, בית מלגות, או מקומות דומים שבהם הנפש והרוח נלמדים ומגדלים כדי לתקן את עצמם, להחזיק במה שנכון ולהיפטר מהשקר. בורסקיון בחלום מייצג גם אישה סבלנית, סואלת ואישה עובדת קשה, עוזרת בית או ילדה. אולי בורסקיון בחלום יכול גם לציין אישה קשה, אומללה ובוז, אם כי היא אוהבת ניקיון ושומרת על עצמה מפני טומאות של אחרים. (ראו גם צבע | מע~מ)