זֶפֶת

זפת חמה בחלום מייצגת שומר שמונע מחבלנים או אנשים חתרניים לגרום נזק לרכושו. לבישת בגד ספוג בזפת בחלום פירושה להתמכר לחטא ולהתערבב עם אנשיו.