גדילים

(שוליים) בחלום, גדילים מייצגים כסף, כוח, רוע, שקר, או בעקבותיו. יצרנית גדילים בחלום מייצגת רוע וספק, או שהוא יכול היה לייצג מורה בבית ספר, או אולי להוליד צאצאים גדולים.