טִיק

(אלון הודי | עץ) בחלום, טיק מייצג מחלה קדחתנית.