הוריד את חולצתו

לקרוע את בגד האדם בחלום פירושו גירושין.