מקדשים

(ענת.) בחלום, המקדשים של אחד מייצגים שני בנים אצילים ומבורכים. כל דבר שישפיע עליהם בחלום ישפיע על בניו של האדם. מקדשים בחלום יכולים גם הם להחלים ממחלה. אם אדם סובל מכאבי ראש במיגרנה רואה שרקותיו הופכות לברזל בחלום, זה אומר שהוא ימצא תרופה למחלתו. המקדשים של האדם בחלום עשויים להתפרש גם ככסף. הוצאת שיער הפנים ממקדשי מישהו בחלום פירושה לשאול ממנו כסף, והמלווה יתגאה בהלוואות לו כסף. אם אדם עשיר רואה את עצמו פורץ את שיער הפנים שלו בחלום, זה אומר שהוא עלול לאבד את עושרו. אם אדם עני רואה את החלום הזה, פירושו שהוא יחזיר את חובותיו. (ראו גם גוף ')