קָצֶה

החלום העומד על מצע מסמל להיות על סף משהו. אתה או מישהו אחר עשויים להיות קרובים מאוד לקבל סוף סוף החלטה גדולה. יתכן שאתה מרגיש מתוח או חווה חרדה מפני שינוי קשה. לחילופין, מתון עשוי לשקף עד כמה אתה קרוב או מישהו אחר להיעלם במצב. החלום לקפוץ מצוק מסמל בחירה או שינוי גדול שאתה עושה. החלום על נפילה מצוק מסמל אותך או מישהו אחר שנעלם סוף סוף לים. זה יכול גם לייצג תחושות של אילוץ לבצע שינוי גדול. דוגמא: אדם חלם לעמוד על מצע. בחיים האמיתיים הוא נאבק בכוח לספר לילדה שהוא באמת הרגיש עבורה. העמידה על הסוללה משקפת כמה קרוב הוא סוף סוף התכוון ~לצלול~ ולבסוף לספר לו איך הוא הרגיש.