גוּמִי

ראיית גומי בחלום מסמלת יכולת הסתגלות ורבגוניות. באופן שלילי, זה יכול לשקף נושאים שיש להם נטייה להפוך או להקפיץ חזרה. יתכן שאתה מתמודד עם סוגיות או בעיות רגישות שאתה יכול לטפל בהן, אך מדי פעם זה חוזר ומפריע לך.