לַחְצָן

לראות את הכפתורים זה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. החלום הזה פירושו לשנות בעיות או תנאים סביבך. אתה צריך להתמודד עם הדברים האלה.