בָּהִיר

הדברים שמאוד בהירים בחלום, מעידים על הדברים החשובים בחייך. אולי יש אנשים או דברים מסוימים שמשלמים תפקיד חשוב מאוד בחייכם המעירים. המבריק הוא גם סמל להיבטים רוחניים של אישיותך. אולי הגעת לנקודה הגבוהה ביותר של התודעה המודעת, בה הכל מובן בצורה מושלמת. החלום, בו הבהירות מאוד בהירה, מציין את הדברים הברורים שאינך יכול לראות.