בָּהִיר

החלום של משהו להיות מבריק מסמל מצבים, אנשים או בעיות שאתה לא יכול שלא להבחין בהן. משהו מפנה אליך בצורה קיצונית. זה יכול להיות גם ייצוג של מישהו או משהו שמרגיש שהוא יותר חשוב או מיוחד. לחלום על משהו שהוא מאוד בהיר מסמל את הדאגה המוחלטת עם הצורך לתפוס משהו. אתה יכול להאמין באיזו מידה דרמטית, חשובה או שמשהו חזק. שינויים לא צפויים יכולים להתרחש. זוהר בחלומות נפוץ בקרב אנשים שיש להם חוויות רוחניות חזקות או שינויים בחיים.