מְטוּמטָם

בין אם אתה חולם בהקשר כלשהו, ​​או שאתה רואה חמור, זה מייצג את העקשנות שלך ואת האישיות הבלתי מתפשרת שלך. אתה מוכן לשתף פעולה עם אחרים. אם החמור מת, אז הוא מציין שהגישה המפלגתית הבריאה שלו תוביל לחוסר מוסריות בלתי מרוסנת. אם ישנת וחלמת שבחלום אתה נופל או נזרק מחמור, זה מעיד על חוסר הרמוניה באהבה שתוביל לפרידה. אם חלמתם ובחלום, ראיתם שמוטלים עליכם על ידי חמור, זה עשוי להעיד על כך שאתם מעורבים בפעילות לא חוקית, שתביא לחרדה הרבה שלכם ולפחד שתתפסו. אם חלמת ובחלום, ראית שאתה לוקח חמור לישבן ראש, זה אומר שהנהגתך בכל הסיטואציות והדרך שלך לשכנע אנשים לראות את הדברים בדרך שלך.