קופסת צעצועים

ארגז צעצועים הוא סמל זיכרונות הילדות שלך. כל מי שרואה את קופסת הצעצועים בחלום גדל למבוגר, מכיוון שהתנהגות עבר וילדותית נותרה מאחור. החלום יכול להצביע גם על בעיות שעולות מעברך וצריך לטפל בהן.