קדרה

החלום על קלחת מסמל את הדאגה הקפדנית שלך לתכניות או להכנות מסוימות להיות מושלמות, לפני שהם רותמים. קדחת מכשפות יכולה לשקף דחף קפדני להכין בצורה מושלמת את המבוכה או הכישלון של מישהו אחר.