חולצת לילה

לראות או ללבוש כתונת לילה בתהליך החלום זה סימן מצוין עבורכם. חלום זה מעיד על הרמיזות שלך. אולי אתה מרגיש שאנשים יכולים לראות את מי שאתה ואת הכוונות שלך. הסמל יכול גם להיות משחק מילים על הזנחתך במצב כלשהו.