קמפר

אם אתה גר בקרוואן בחלום, החלום הזה צופה את רוחך החופשית. אולי אתה האדם שלא חי ויש לו אורח חיים ויש כללים כל עוד אתה חי אותו. העצמאות שיש לך גורמת לך אושר. החניך בחלומות יכול גם להציע שתתחיל לעשות משהו חדש במקום להישאר בשלב מסוים. הקיפאון שאתה נמצא בו לא יביא את התוצאות שאליה אתה מכוון.