להזמין, לפקוד

זה אומר שיש אנשים במעגל שלך שינצלו את האופי הנאיבי שלך, את האדיבות שלך, את חוסר הסמכות שלך.