לֶסֶת

מלתעות מסמלות כוח רצון. גודל הלסת יגלה את חוזק הרצון, פחות או יותר, של האדם שבבעלותו את הלסת בחלום.