שרוולים

אם הם רופפים ונקיים זה מעיד על פעילויות פוריות. שרוולים צרים ומלוכלכים משמעותם קשיים מקצועיים.