כידון

הכידון של האופניים שאוחז בכוח אומר לנו שאנחנו באותה מידה נתפוס את גורלנו.