חמאה, גריז, שמן

הצלחה ושגשוג, במיוחד אם נשפוך אותה מעל ראשנו. אם נשבר מיכל מלא בחמאה שמעיד על חוסר מזל.