חמאה

חמאה היא סימן לרכישה קלה של סחורות ועושר. ככל שיש יותר חמאה יותר עושר. אם נוסף על כך נאכל את החמאה תהיה לנו הפתעה נעימה שנוספה. כדי לחסל חמאה מבשר לידה או ירושה.