בּוּבָּה

מעיד על תחושותיך שאינן קבועות. ההחלטות שלך אינן יציבות.