אדמת ביצות

לחלום על ביצה מספק מידע על הרגשות שלנו. ביצה המוקפת בצמחייה עבותה מגדילה את משמעות החיים והסנטימנטליות ומצביעה על הרצון להביע אהבה ורגשות ותשוקות. אם הבנקים צחיחים הם מצביעים על החשש שלא להצליח לממש את הרצונות החביבים שלנו. אם המים נקיים זה מאשר שהתחושות שלנו מבוססות. אם המים מוטרדים או נסערים מהסערה שמנבאת אהבות קשות. מה שהאנשים איתנו עושים או אומרים בחלום מודיע לכם על האישיות האמיתית שלהם. לדוג בביצה מעיד על הרצון שלנו למצוא שותפים. אם הביצה מעוננת מאוד או יבשה או שיש בה דגים מתים, אז חלום כזה מעיד על כישלון תקוות סנטימנטליות.