לשפשף, בוש, עובי

לראות סבך מצביע על כך שצריך לעבור כמה קשיים. לחתוך אותו או לעבור על זה מציין שתמצאו פתרונות מתאימים.