מלונים

אם אנו חולים בחיים האמיתיים וחולמים על מלונים זה סימן טוב מכיוון שהוא מבטיח ריפוי עתידי. אם איננו חולים מלון הוא פרי של סימן רע שמנבא בריאות לקויה.