חַבּוּשׁ

נאמנות בידידות ובנישואין, אלא אם כן הם מפונקים, ובמקרה זה הם מכריזים על בעיות רגשיות עתידיות.