קבצן, התחנן

אם אנו נותנים נדבה למישהו זה מבשר של אכזבות ושברונות לב. אם אנו רואים קבצן מבלי לתת לו דבר, זו אזהרה מפני האפשרות שנפגע בהפסדים כלכליים. אם אנחנו הקבצנים זה מודיע שאנחנו נכנסים לתקופה של קשיים, בעיות והרבה עבודה, שממנו כנראה נרוויח מספיק רק כדי להסתדר.