כַּספִּית

מתכת כספית מסמלת הסתגלות, מהירות וחיזוי. בכוחו לטהר ולתקן.