מִקצֶפֶת

הבטחות מפוקפקות יובילו אתכם לאכזבות מרות.