שולחן

זה המקום של מערכות היחסים המשפחתיות שלנו. אם מדובר בטבלה מלבנית זה משקף כי ארגון המשפחה הוא היררכי יותר. אם זה בריבוע אין הרבה היררכיה כאילו היא מלבנית. אם הסיבוב שלו מציין שאין היררכיות במשפחה שלנו. שולחן מוגש היטב מסמל ביחד משפחתי ועתיד נחמד. אם אין איש ליד השולחן זה משקף את רצוננו בתקשורת ובקשר משפחתי. אם השולחן נשבר, נופל או כל תאונה שתתרחש, יכול להיות שהאיחוד המשפחתי שלנו יישבר או מה שיקרה לנו התאונה המסמלת.