גִלגוּל

הפרשנות של חלומות מטמורפוזה היא בדרך כלל זהה והיא לראות מה מסמלים שני מונחי המטמורפוזה ואיזה סוג של אבולוציה מיוצר או איזה מידע מספק השלמה זו.