דבש

דבש מסמל את העצמי הגבוה כתוצאה אחרונה של עבודת התפתחות פנימית על העצמי הפנימי. דבש הוא גם סימן של עושר, שגשוג ואושר, במיוחד אושר מאוהב.