מִילִיוֹנֵר

אנחנו חולמים להיות מיליונרים או עם מיליונרים כשאנחנו הפוכים. זה מעיד על הרצון או השאיפה של העושר.