המיסה, כיבוש דתי, תפילה, תהילים, דרשה

כשאנחנו מתפללים בחלומות זה בגלל שאנחנו מרגישים אשמים במשהו שאנחנו לא רוצים לחשוף בחיים ערים. זה גם יכול להיות שאנחנו במצב מתפשר ואנחנו לא יודעים איך לצאת מזה. אולי אנו מצפים להתערבות מופלאה שתוציא אותנו מהצרות.