תיק גב

אם הוא מלא זה מסמל שיש לנו סודות שמורים היטב. אם הוא ריק זה מעיד שבעל התרמיל אינו מסוגל לשמור סודות. לאבד את התרמיל פירושו שמישהו מכיר את הסודות שלנו. אם נשדד מישהו יגלה מה אנחנו לא רוצים שיידעו.