טחנה, טחנת טחינה

לחלום על טחנה תמיד מגדיל עושר. ככל שהמהירות גבוהה יותר כך העושר גדול יותר, ואם הוא נעצר זה מראה סיכויים עצומים שנקבל עושר. אבל אם אנחנו טוחנים משהו, זה תמיד מכריז על בעיות.